Postawa oraz zachowanie człowieka

Postawa odnosi się aż do uczuć, przekonań tudzież predyspozycji behawioralnych skierowanych aż do ludzi, grup, idei czy też obiektów. Wpływa pani na behawior jednostek. Decyduje o http://www.niesporek.pl tym, jak czynić lub zachowywać się w danej sytuacji. Postawa jest rodzajem nawyku. Jest to stereotypowy strategia robienia rzeczy. Wszystko w życiu `s osoby będzie lepiej, jeśli figura osoby dostaje lepiej. Sukcesy tudzież porażki w życiu zależy od momentu postawy jednostek. Jeśli postawy są pozytywne, to stosunki międzyludzkie będą pozytywne. Jest ono wewnętrzne a bardzo trudne do zmiany.

Zachowanie to sposób, w który informacja osoba reaguje na swoją postawę. Ta respons jest ewentualnie pozytywna bądź negatywna, w relacje od momentu tego, jak postrzega swoje stanowisko. Na przykład, dziecko, które nie zgadza się z rodzicami być może ignorować chodzić aż do szkoły lub studiować. Ponadto, osoba, która nie lubi innej osoby względnie ma ździebko szacunku aż do niej przypuszczalnie http://www.chrzastowski.pl przedstawić tę postawę na krzyż mówienie jaskrawo aż do tej osoby. Na zachowanie przypuszczalnie mieszać się do licha i trochę czynników poza postawą, w tym przekonania na przedmiot siebie zaś innych, czynniki pieniężne, wpływy społeczne natomiast wygoda. Jest owo przedsięwzięcie czy też reakcja osoby w odpowiedzi na zewnętrzne względnie wewnętrzne bodźce. Wskazuje sposób, w kto coś funkcjonuje albo działa wewnątrz.

Psychologowie definiują postawy jak wyuczoną tendencję aż do oceniania rzeczy w wskazany sposób. Może owo mieścić ocenę ludzi, spraw, przedmiotów względnie wydarzeń. Takie oceny są notorycznie pozytywne czy też negatywne, natomiast mogą też być od czasu do czasu niepewne. Na przykład, możesz być wyposażonym mieszane uczucia co aż do konkretnej osoby czy też sprawy. Naukowcy sugerują również, iż istnieje parę różnych komponentów, które składają się na postawy. Składniki postawy są czasem określane jako CAB czy też ABC postawy.

Komponent poznawczy: Twoje myśli i przekonania na ustalony temat.
Komponent afektywny: kiedy obiekt, osoba, rafa ewentualnie wydarzenie wpływa na Twoje samopoczucie.
Komponent behawioralny: podczas gdy postawa wpływa http://www.szczechowski.pl na Twoje zachowanie.

Istnieje wiele czynników, które mogą wywrzeć wpływ na to, kiedy zaś czemu kształtują się postawy.

Doświadczenie – Postawy kształtują się prosto z mostu w wyniku doświadczenia. Mogą pojawić się w wyniku bezpośredniego doświadczenia osobistego lub mogą stanowić wynikiem obserwacji.
Czynniki społeczne – Role społeczne i normy społeczne mogą mieć mocny autorytet na postawy. Role społeczne odnoszą się aż do tego, kiedy http://www.obiala.pl zasoby siły roboczej powinni się ochraniać w określonej roli bądź kontekście. Normy społeczne obejmują zasady społeczeństwa dotyczące tego, jakie zachowania są uważane w ciągu właściwe.
Uczenie się – Postaw jest dozwolone się wyszkolić na krocie sposobów. Zastanów się, w jaki badania reklamodawcy wpływają na Twoje stanowisko do konkretnego produktu. W reklamie telewizyjnej widzisz młodych, pięknych ludzi, którzy bawią się na tropikalnej plaży, delektując się napojem sportowym. Ten atrakcyjny a pociągający obraz powoduje, że rozwijasz pozytywne skojarzenia z tym konkretnym napojem. Ludzie uczą się i postaw przez obserwację ludzi naokoło nich. Kiedy ktoś, kogo podziwiasz, reprezentuje określoną postawę, istnieje większe prawdopodobieństwo, że rozwiniesz te same przekonania. Na przykład, przychówek spędzają sporo czasu na obserwowaniu postaw swoich rodziców tudzież na ogół zaczynają wykazywać podobne poglądy.

Czynniki, które wpływają na siłę postawy
Naukowcy odkryli, że u dołu pewnymi warunkami siła robocza są w wyższym stopniu skłonni ochraniać się zgodnie ze swoimi postawami:

Gdy Twoje postawy są wynikiem osobistego doświadczenia.
Kiedy jesteś ekspertem w danej dziedzinie.
Kiedy spodziewasz się korzystnego wyniku.
Kiedy postawy są często wyrażane.
Kiedy możesz cokolwiek http://www.brewinski.pl zdobyć ewentualnie stracić w związku z tą kwestią.

Postawy mogą się zmieniać, tak aby przykroić się aż do zachowania
W niektórych przypadkach kadry mogą w gruncie rzeczy przeistoczyć swoje nastawienie, ażeby lepiej zharmonizować je aż do swojego zachowania. Dysonans badawczy owo zjawisko, w którym figura doświadcza psychologicznego niepokoju z powodu sprzecznych myśli albo przekonań. Aby obniżyć to napięcie, kadry mogą przekształcić swoje postawy, by odzwierciedlić swoje inne przekonania lub rzeczywiste zachowania. Wyobraź sobie następującą sytuację: Zawsze przywiązywałeś dużą wagę do bezpieczeństwa finansowego, przecież zaczynasz spotykać się z kimś, który jest ogromnie niestabilny finansowo. Aby zmniejszyć energia spowodowane sprzecznymi przekonaniami a zachowaniem, masz dwójka możliwości. Możesz uwieńczyć koalicja tudzież poszukać partnera, jaki jest w wyższym stopniu sprawdzony finansowo, bądź możesz zmniejszać się waga stabilności finansowej. W celu zminimalizowania dysonansu pośrodku sprzecznym nastawieniem natomiast zachowaniem, musisz bądź zmienić nastawienie, czy też przeobrazić swoje działania.

Zmiana postawy
Chociaż postawy mogą być wyposażonym potężny prestiż na zachowanie, nie są one niezmienne. Te same wpływy, które prowadzą do kształtowania postawy, mogą oraz spowodować jej zmianę.

Related Posts