Maszyna aż do barwienia włókien – łatwa rozpoznawanie wielu włókien optycznych

Co to jest urządzenie odbiorcze EMI a czym jest system do badań EMI?

Odbiornik pomiarowy (analizator widma albo urządzenie odbiorcze EMI) jest jednym spośród w najwyższym stopniu wartościowych urządzeń dostępnych w laboratorium kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) bądź w ośrodku inżynieryjnym. Odbiorniki pomiarowe różnych typów są używane aż do wykrywania a rozwiązywania problemów EMI, które częstokroć pojawiają się we wczesnych etapach fazy rozwoju http://www.blazejowski.pl produktu. Po wprowadzeniu za pomocą agregat inżynieryjny wszystkich poprawek EMI, odbiorniki pomiarowe są wykorzystywane aż do przeprowadzania testów certyfikacyjnych pełnej zgodności nim wysłaniem gotowego produktu aż do klienta. Dowiedzmy się więcej o tych urządzeniach.

Przeznaczenie odbiornika pomiarowego

Aby wykryć promieniowane oraz przewodzone emisje generowane z wykorzystaniem wyposażenie elektroniczny, odbiorniki EMI ewentualnie analizatory widma są używane w połączeniu spośród odpowiednimi kablami oraz przetwornikami (antena, LISN, sonda pola E/H, itp.).

Te odbiorniki pomiarowe oraz analizatory widma, jednakowo jak oscyloskopy, są podstawowymi przyrządami aż do przeglądania sygnałów RF. Z drugiej strony, w samej rzeczy gdy urządzenie odbiorcze pomiarowy patrzy na sygnały w dziedzinie częstotliwości, oscyloskopy patrzą na sygnały w dziedzinie czasu.

W rezultacie, wielkość sygnału RF na skali pionowej a częstotliwość sygnału RF na skali poziomej są pokazywane za pośrednictwem odbiornik EMI czy też analizator widma.

Co to jest badanie EMI/EMC?

Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) odnosi się aż do zdolności urządzenia elektronicznego do funkcjonowania w środowisku elektromagnetycznym bez zakłóceń http://www.soski.pl bądź wpływu innych urządzeń elektronicznych w tej przestrzeni. Badanie EMC jest generalnie podzielone na dwójka rodzaje:

Emisje – to zaburzenia elektromagnetyczne emitowane za pomocą przyrząd elektroniczne, które mogą być powodem zakłócenia czy też awarie w innym urządzeniu elektronicznym w tym samym środowisku.
Odporność/wrażliwość – Odporność to zdolność sprzętu elektronicznego aż do prawidłowego działania w środowisku elektromagnetycznym bez napotykania zakłóceń w wyniku emisji spośród innego urządzenia elektronicznego.

Charakter badanego urządzenia, jego przeznaczenie a ograniczenia prawne regulujące jego użytkowanie mają ważność na tok modus EMC. Badania EMC mogą udawać następujące zjawiska elektromagnetyczne:

Pola magnetyczne, gdy te emitowane za pomocą linie elektryczne
Obniżenie napięcia w wyniku przerwy w dostawie prądu względnie innej przerwy w dostawie energii elektrycznej.
Wyładowania atmosferyczne podyktowane wyładowaniami atmosferycznymi
Szum elektromagnetyczny, jaki jest także przewodzony, podczas gdy i emitowany
Elektryczność statyczna http://www.krzepkowski.pl powoduje wyładowania elektrostatyczne.

Dlaczego wskazane jest realizować testy EMI?

Istnieje masa czynników, które powodują, że strategia EMI są odkładane na wystarczy projektu. Pierwszym spośród nich jest pozorna powikłanie w przeprowadzeniu tego typu badań. Istnieją niemniej jednak wyspecjalizowane laboratoria, które dysponują niezbędnym sprzętem http://www.rorat.pl a personelem, który służy pomocą.

Innym częstym błędnym przekonaniem jest to, iż zasilacze są głównym źródłem problemów EMC oraz że o ile zasilacz przejdzie pozytywnie testy w trybie autonomicznym, owo system, aż do którego jest podłączony, dodatkowo przejdzie je pozytywnie. To nie działa w ten sposób, bo zasilacze służą raczej jak „posłaniec” aniżeli geneza problemów EMC.

Pozostaje jeszcze przedmiot kosztów. Wprowadzanie modyfikacji aż do projektu w miarę zbliżania się aż do produkcji jest w dużym stopniu http://www.wlazly.pl bardziej kosztowne aniżeli produkowanie tego na wcześniejszym etapie procesu. Również koszt wcześniejszych testów przesiewowych jest wielce spodni aniżeli koszt pełnowymiarowych testów certyfikacyjnych. Im wprzódy wykryje się problemy, tym mniej kosztowne są ich naprawy.

Related Posts