Maszyna aż do barwienia włókien – łatwa identyfikacja wielu włókien optycznych

Co owo jest odbiornik EMI i czym jest architektura aż do badań EMI?

Odbiornik pomiarowy (analizator widma ewentualnie odbiornik EMI) jest jednym spośród w największym stopniu wartościowych urządzeń dostępnych w laboratorium kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) względnie w ośrodku inżynieryjnym. Odbiorniki pomiarowe różnych typów są używane aż do wykrywania natomiast rozwiązywania problemów EMI, które raz za razem pojawiają się we wczesnych etapach fazy rozwoju http://www.blazejowski.pl produktu. Po wprowadzeniu przy użyciu agregat schematyczny wszystkich poprawek EMI, odbiorniki pomiarowe są wykorzystywane do przeprowadzania testów certyfikacyjnych pełnej zgodności przedtem wysłaniem gotowego produktu aż do klienta. Dowiedzmy się więcej o tych urządzeniach.

Przeznaczenie odbiornika pomiarowego

Aby zoczyć promieniowane natomiast przewodzone emisje generowane za pośrednictwem sprzęt elektroniczny, odbiorniki EMI bądź analizatory widma są używane w połączeniu spośród odpowiednimi kablami natomiast przetwornikami (antena, LISN, sonda pola E/H, itp.).

Te odbiorniki pomiarowe zaś analizatory widma, równie kiedy oscyloskopy, są podstawowymi przyrządami aż do przeglądania sygnałów RF. Z drugiej strony, w gruncie rzeczy kiedy odbiornik pomiarowy patrzy na sygnały w dziedzinie częstotliwości, oscyloskopy patrzą na sygnały w dziedzinie czasu.

W rezultacie, numer sygnału RF na skali pionowej tudzież częstotliwość sygnału RF na skali poziomej są pokazywane dzięki urządzenie odbiorcze EMI albo analizator widma.

Co to jest badanie EMI/EMC?

Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) odnosi się aż do zdolności urządzenia elektronicznego do funkcjonowania w środowisku elektromagnetycznym bez zakłóceń http://www.soski.pl czy też wpływu innych urządzeń elektronicznych w tej przestrzeni. Badanie EMC jest w ogóle podzielone na duet rodzaje:

Emisje – to zaburzenia elektromagnetyczne emitowane dzięki instrument elektroniczne, które mogą wywoływać zakłócenia albo awarie w innym urządzeniu elektronicznym w tym samym środowisku.
Odporność/wrażliwość – Odporność owo sztuka sprzętu elektronicznego aż do prawidłowego działania w środowisku elektromagnetycznym bez napotykania zakłóceń w wyniku emisji spośród innego urządzenia elektronicznego.

Charakter badanego urządzenia, jego zarezerwowanie oraz ograniczenia prawne regulujące jego eksploatacja mają wpływ na przebieg metoda EMC. Badania EMC mogą stwarzać pozory następujące zjawiska elektromagnetyczne:

Pola magnetyczne, kiedy te emitowane za pośrednictwem linie elektryczne
Obniżenie napięcia w wyniku przerwy w dostawie prądu lub innej przerwy w dostawie energii elektrycznej.
Wyładowania atmosferyczne podyktowane wyładowaniami atmosferycznymi
Szum elektromagnetyczny, który jest tak jak przewodzony, podczas gdy natomiast emitowany
Elektryczność statyczna http://www.krzepkowski.pl powoduje wyładowania elektrostatyczne.

Dlaczego powinno się uzyskiwać testy EMI?

Istnieje krocie czynników, które powodują, iż metoda EMI są odkładane na dosyć tego projektu. Pierwszym z nich jest pozorna trudność w przeprowadzeniu tego typu badań. Istnieją lecz wyspecjalizowane laboratoria, które dysponują niezbędnym sprzętem http://www.rorat.pl tudzież personelem, jaki służy pomocą.

Innym częstym błędnym przekonaniem jest to, iż zasilacze są głównym źródłem problemów EMC i iż jeśli zasilacz przejdzie pozytywnie testy w trybie autonomicznym, to system, aż do którego jest podłączony, plus przejdzie je pozytywnie. To nie działa w ten sposób, bo zasilacze służą właściwie jako „posłaniec” aniżeli źródło problemów EMC.

Pozostaje jeszcze zagadnienie kosztów. Wprowadzanie modyfikacji aż do projektu w miarę zbliżania się do produkcji jest w dużej mierze http://www.wlazly.pl w wyższym stopniu kosztowne niż produkowanie tego na wcześniejszym etapie procesu. Również wartość wcześniejszych testów przesiewowych jest wysoce niższy niż wartość pełnowymiarowych testów certyfikacyjnych. Im przedtem wykryje się problemy, tym mniej kosztowne są ich naprawy.

Related Posts