Kredytowanie szpitali jest podróżą, a nie celem

W obecnym scenariuszu, stan jest największym motorem gwoli każdej firmy, tak aby oprzeć się sukces. Jakość pozostaje w sercu każdej firmy. Opieka zdrowotna jest jedną spośród takich branż, dokąd stan opieki nie przypadkiem stanowić narażone na uszczerbek wewnątrz wszelką cenę. Krajobraz opieki zdrowotnej w Indiach jest ogromnie prężny natomiast działa w środowisku o szybkich zmianach społecznych, gospodarczych a technologicznych http://www.guzniczak.eu. Dość notorycznie słyszymy o słabej opiece ponad pacjentem, zaniedbaniach, przypadkach readmisji, zakażeniach szpitalnych, nieefektywnych placówkach, nieodpowiednich zasobach, niehigienicznym środowisku. W związku spośród tym forma usług medycznych staje się koniecznością, natomiast uwierzytelnienie jest jedynym rozwiązaniem tego problemu!

Akredytacja jest procesem oceny stosowanym za pośrednictwem organizację opieki zdrowotnej w celu uzyskania dostępu a poprawy jakości, wydajności i skuteczności. Technecon Healthcare, jak doradca szpitala, pomaga organizacji opieki zdrowotnej w wypełnieniu tej luki przez wewnętrzną ocenę obiektów oraz procesów szpitala w celu oceny jego gotowości akredytacyjnej, oraz plus pomaga w przygotowaniu dokumentacji zgodnej z normami akredytacyjnymi, podczas gdy również prowadzi za sprawą bieg akredytacji http://www.fleszar.eu. Nadrzędnym celem szpitala jest zapewnienie wysokiej jakości opieki, bezpiecznych usług zdrowotnych tudzież skrócenie czasu pobytu w szpitalu.

Kto prawdopodobnie się ubiegać o akredytację?

Każda zrzeszenie opieki zdrowotnej, która teraz funkcjonuje
Chętni do przyjęcia odpowiedzialności za poprawę jakości opieki
Preferowana jest zrzeszenie zarejestrowana czy też licencjonowana za pośrednictwem odpowiednie władze.
Proces Akredytacji:
Ocena wniosku zgodnie z ustalonymi standardami
Badanie przed oceną
Badanie oceniające
Przegląd zaleceń organu oceniającego dzięki Komitet Akredytacyjny
Badanie ponownej oceny
Zbadanie aktualnych procesów zaś standardów jakościowych szpitala
Określenie standardów http://www.brozda.eu jakości oraz parametrów wymaganych aż do akredytacji
Porównanie standardów akredytacyjnych z procesami obecnie stosowanymi za pośrednictwem szpital
Analiza a specyfikacja luk
Zidentyfikować obszary wymagające poprawy

Oprócz wyżej wymienionych punktów, menedżerowie najwyższego szczebla powinni podjąć inicjatywę w tworzeniu chęci pośród pracowników, dać możliwość odpowiednie szkolenia w celu wszystkich pracowników oraz zapewnić odpowiedzialność spośród ich strony zaś inspirować i katalizować kierowanie zmianą.

Korzyści spośród akredytacji szpitali:

Poprawa jakości opieki, bezpieczeństwa pacjentów, tudzież tym samym eskalacja doświadczenia pacjentów http://www.chodak.eu.
Zmniejsza niebezpieczeństwo wystąpienia zdarzeń niepożądanych
Poprawa środowiska pracy w celu personelu, co skutkuje wysoką produktywnością
Zwiększa szansę na akredytację spośród ubezpieczeniem i stronami trzecimi.
Zapewnia zaufanie natomiast pewność pośród pacjentów w poprzek przyrzeczenie im dostępu aż do dobrej jakości opieki, infrastruktury itp.
Zwiększa liczbę odwiedzin pacjentów, co prowadzi aż do zwiększenia przychodów
Przewaga konkurencyjna powyżej szpitalami nieakredytowanymi

Szpitale akredytowane muszą nieprzerwanie podnosić stan opieki http://www.przyjemski.eu tudzież dawać możliwość odpowiedniość spośród normami jakości. Jeśli w trakcie procesu akredytacji organizacja akredytująca otrzyma informacje, że informacja oddział w znacznym stopniu nie spełnia obowiązujących standardów, wówczas przypuszczalnie zostać podjęta uchwała o ponownym badaniu lub cofnięciu akredytacji. Podczas gdy wyjście aż do akredytacji nie jest łatwa do pokonania, suma czego potrzebuje to ciągłe wysiłki w celu osiągnięcia długoterminowych korzyści.

Related Posts