Goniophotometer: Powrót do podstaw

Zasadniczo, rolą goniofotometru jest barki w pomiarze światła uwalnianego spośród obiektu poniżej różnymi kątami. W ciągu ostatnich kilku dekad, wykorzystanie tego urządzenia wzrosło, w zasadzie ze względu pojawieniu się diod LED. Żarówki te znajdują się na liście ukierunkowanych źródeł światła. W diodach LED występuje niejednorodny, przestrzenny http://www.musiolik.pl rozkład światła. W tym artykule, mamy zamiar pogadać o niektórych wspólnych zastosowań a rodzajów tego urządzenia. Czytaj dalej, iżby dowiedzieć się więcej.

Jeśli chodzi o dystrybucję światła, kiedy genealogia światła jest jednorodne, owo jest atrakcyjny jak Lambertian źródła. Ponieważ istnieją ścisłe przepisy, możemy powiedzieć, iż istnieje duże ważność w przestrzennym rozkładzie światła. Jest owo prawda, jeśliby chodzi o projektowanie oraz oświetlenie samochodów.

Porozmawiajmy o kilku typowych zastosowaniach dobrego goniofotometru. Opis http://www.steplewski.pl zastosowań pomoże Ci lepiej wydedukować rolę tych urządzeń.

Zastosowania

Poniżej znajduje się opis zastosowań tych urządzeń. Lista nie jest kompletna, jednakowoż daje pojęcie na to, do czego te urządzenia są używane.

Mogą one przynieść ulgę w pomiarze strumienia świetlnego źródła światła

Mogą wspomóc w pomiarze natężenia światła spośród danego źródła, które jest masa mniejsze w porównaniu do wielkości goniophotometru

Są one wyposażone w czujniki koloru, które mogą wesprzeć w pomiarze jednorodności koloru i skorelowanego rozkładu http://www.celuch.pl temperatury barwowej.

Rodzaje

Omówmy w tym momencie nieco popularnych typów goniofotometrów. Innymi słowy, zdefiniujemy parę typów tych urządzeń. Wybór jednostki zależy od chwili rodzaju aplikacji zaś jej zastosowań. Dlatego ważne jest, żeby poznać różne typy tych jednostek.

Typ A

Ten wariant urządzenia posiada stałą oś poziomą natomiast ośka pionową połączoną prostopadle aż do głównego kierunku wyjściowego źródła światła.

Typ B

Ten kategoria jest wyposażony w stałą ośka pionową oraz dołączoną ośka poziomą. Są one prostopadłe aż do głównego kierunku wyjściowego źródła światła.

Ważne jest, aby pamiętać http://www.bronicki.pl, że także rodzaj A kiedy i kategoria B są nazywane konstrukcjami dwukolumnowymi. Oprócz tego, ten typ jednostki jest w użyciu aż do regulacji lampy kraty. Ponadto, ośka symetrii a poziomego wirującego zwolennika są rodzajem współosiowego.

Typ C

Ten rodzaj charakteryzuje się stałą osią pionową, która jest prostopadła aż do linii pomiarowej. Również oś pozioma jest równoległa do pierwotnego kąta wyjściowego źródła światła.

Ważne jest, ażeby pamiętać, że wersja C jest uznany w charakterze struktury jednokolumnowe. Ten model struktury jest utworzony, podczas gdy zdejmiemy kolumnę pomocniczą z danej struktury dwukolumnowej.

Ogólnie http://www.charzynski.pl idea biorąc, ten wersja jest idealnym wyborem dla stałej lampy punktowej, lampy rurowej natomiast innych urządzeń tego typu. Ponadto, poziome odsiecz obrotowe a poblask osi lampy jest współosiowy.

W skrócie, owo był zwięzły zobrazowanie zastosowań i typów goniophotometers. Mam nadzieję, że ów artykuł pomoże Ci otrzymać znacznie lepsze uchwycenie tych jednostek.

Related Posts