Goniophotometer: Powrót do podstaw

Zasadniczo, rolą goniofotometru jest pomocnik w pomiarze światła uwalnianego z obiektu u dołu różnymi kątami. W ciągu ostatnich kilku dekad, wykorzystanie tego urządzenia wzrosło, zwłaszcza na skutek pojawieniu się diod LED. Żarówki te znajdują się na listowie ukierunkowanych źródeł światła. W diodach LED występuje niejednorodny, przestrzenny http://www.musiolik.pl analiza światła. W tym artykule, mamy intencja omówić o niektórych wspólnych zastosowań zaś rodzajów tego urządzenia. Czytaj dalej, by dowiedzieć się więcej.

Jeśli chodzi o dystrybucję światła, kiedy pierwocina światła jest jednorodne, owo jest atrakcyjny w charakterze Lambertian źródła. Ponieważ istnieją ścisłe przepisy, możemy powiedzieć, że istnieje duże prestiż w przestrzennym rozkładzie światła. Jest to prawda, jeśliby chodzi o projektowanie i oświetlenie samochodów.

Porozmawiajmy o kilku typowych zastosowaniach dobrego goniofotometru. Opis http://www.steplewski.pl zastosowań pomoże Ci lepiej uchwycić sens rolę tych urządzeń.

Zastosowania

Poniżej znajduje się przedstawienie zastosowań tych urządzeń. Lista nie jest kompletna, jednakowoż daje punkt widzenia na to, aż do czego te urządzenia są używane.

Mogą one pomóc w pomiarze strumienia świetlnego źródła światła

Mogą ulżyć w pomiarze natężenia światła z danego źródła, które jest mnóstwo mniejsze w porównaniu aż do wielkości goniophotometru

Są one wyposażone w czujniki koloru, które mogą wesprzeć w pomiarze jednorodności koloru tudzież skorelowanego rozkładu http://www.celuch.pl temperatury barwowej.

Rodzaje

Omówmy aktualnie nieco popularnych typów goniofotometrów. Innymi słowy, zdefiniujemy kilka typów tych urządzeń. Wybór jednostki zależy od momentu rodzaju aplikacji oraz jej zastosowań. Dlatego ważne jest, tak aby zrozumieć różne typy tych jednostek.

Typ A

Ten odmiana urządzenia posiada stałą oś poziomą i oś pionową połączoną prostopadle do głównego kierunku wyjściowego źródła światła.

Typ B

Ten rodzaj jest wyposażony w stałą ośka pionową oraz dołączoną oś poziomą. Są one prostopadłe do głównego kierunku wyjściowego źródła światła.

Ważne jest, żeby pamiętać http://www.bronicki.pl, iż podobnie jak typ A jak zaś model B są nazywane konstrukcjami dwukolumnowymi. Oprócz tego, ów klasa jednostki jest żywy aż do regulacji lampy kraty. Ponadto, ośka symetrii natomiast poziomego wirującego zwolennika są rodzajem współosiowego.

Typ C

Ten odmiana charakteryzuje się stałą osią pionową, która jest prostopadła aż do linii pomiarowej. Również ośka pozioma jest równoległa aż do pierwotnego kąta wyjściowego źródła światła.

Ważne jest, iżby pamiętać, iż klasa C jest uznany w charakterze struktury jednokolumnowe. Ten wersja struktury jest utworzony, gdy zdejmiemy kolumnę pomocniczą spośród danej struktury dwukolumnowej.

Ogólnie http://www.charzynski.pl zagadnienie biorąc, ów klasa jest idealnym wyborem w celu stałej lampy punktowej, lampy rurowej oraz innych urządzeń tego typu. Ponadto, poziome odsiecz obrotowe oraz skrzenie osi lampy jest współosiowy.

W skrócie, owo był streszczony zobrazowanie zastosowań oraz typów goniophotometers. Mam nadzieję, że ten artykuł pomoże Ci utrzymywać się w dużej mierze lepsze zrozumienie tych jednostek.

Related Posts